ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Rising & Falling Film Evaporators (multi-tubes) article

 

 

 

      Rising & Falling film Evaporator

       

      เครื่องระเหยแบบฟิล์มไหลลงและไหลขึ้น                  

    (Rising & Falling Film Evaporators -multitubes)  

       เป็นเครื่องระเหยน้ำสุญญากาศ ที่ใช้หลักการระเหยน้ำภายใต้ความดันติดลบ หรือสุญญากาศโดยใช้ปั๊มส่งให้ของเหลวไหลขึ้น (Rising film) หรือไหลลงเป็นฟิล์มบางๆ (Falling film) หรือไหลทั้งสองแบบ (Rising & Falling film) ภายในเครื่องเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนและอัตราการระเหยน้ำซึ่งจะเกิดขึ้นภายในท่อเล็กๆจำนวนมาก (multi-tubes) ที่ล้อมรอบด้วยไอน้ำหรือน้ำร้อน ของเหลวภายในท่อจะเดือดภายใต้ความดันสุญญากาศที่ความดัน -600 ถึง -950 mm.bar (-740 mm.Hg.) หรือต่ำกว่า จึงทำให้อุณหภูมิในการระเหยน้ำอยู่ระหว่าง 45 - 85 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับความดันสุญญากาศที่ควบคุม) แต่ในการระเหยสารสกัดสมุนไพร อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 45-50 องศาเซลเซียส

 • ขนาดของถัง ใส่ผลิตภัณฑ์ (Balance tank) 100 ลิตร
 • วัสดุในการสร้าง เป็นสแตนเลส 304 หรือ 316 L
 • ขนาดอัตราการระเหยน้ำ มีตั้งแต่ 20 - 10,000 ลิตร/ชั่วโมง
 • ความสามารถในการทำให้เข้มข้น ไม่เกิน 65 brix แต่อัตราการระเหยน้ำสูงกว่าแบบ Batch Evaporator มาก
 • ปั๊มสุญญากาศ แบบ2 stages -Liquid ring เป็นตัวสร้างสุญญากาศ
 • คอนเดนเซอร์ แบบ Shell & Tubes ระบายความร้อนด้วยน้ำจากคูลลิ่งทาวเวอร์
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน เป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ
 • ปั๊มหมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ เป็น Sanitary Centrifugal pump 316 L (food grade)
 • เชื้อเพลิง ที่ใช้ ไฟฟ้า หรือไอน้ำ
 • ตู้คอนโทรล พร้อมเครื่องควบคุมอุณภูมิแบบดิจิตอล Pt-100 sensor, Vacuum control, vacuum gage, เมนเบรคเกอร์ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ฯลฯ
 • เหมาะสำหรับการทำน้ำผลไม้เข้มข้น (ไม่เกิน 65 brix) นม นมข้น กาแฟ ชา อาหารเหลว คอลลาเจน เจลาติน สารสกัดสมุนไพร อาหารเสริม ฯลฯ
 • สามารถออกแบบสร้างได้ตั้งแต่ 1 - 5 Effects ขึ้นอยู่กับอัตราการระเหยน้ำ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Vacuum Evaporators

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบกะ : Batch Vacuum Evaporator article
Falling film Evaporators ( chamber type) article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 50 -150 L. article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 200 - 15,000 L. article
Oil Evaporator & Refined
Vacuum Deaerator