ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
เครื่องสกัดสุญญากาศ article

                                     Vacuum Extractor 

   

       เครื่องสกัดสุญญากาศ

     (Vacuum Extractor)  

                  ใช้ในการสกัดสารสำคัญออกจากสมุนไพรด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล โดยสมุนไพรที่แช่ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล จะถูกกวนช้าๆเพื่อทำการละลายสารสำคัญออกจากสมุนไพร ส่วนน้ำหรือแอลกอฮอล จะถูกต้มจนเดือดระเหยขึ้นไปด้านบน แล้วถูกควบแน่นด้วยคอนเดนเซอร์ที่ต่อกับปั๊มสุญญากาศไหลกลับลงมาทำละลายหมุนเวียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนสารสกัดละลายเข้มข้น โดยอุณหภูมิในการสกัดสามารถควบคุมให้ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียสสำหรับการสกัดด้วยน้ำ และไม่เกิน 35 องศาเซลเซียสสำหรับการสกัดด้วยแอลกอฮอล ซึ่งจะทำให้สารสำคัญหรือกลิ่นไม่สูญเสียไปกับความร้อน สามารถสกัดได้ทั้งน้ำ เฮ็กเซน หรือแอลกอฮอล เช่นการสกัดสารสมุนไพรต่างๆ สกัดกาแฟ ชา ทำให้กลิ่นดี ฯลฯ  

 • ขนาดถังสกัด มีตั้งแต่ 100 - 15,000 ลิตร 
 • วัสดุสร้างเป็นสแตนเลส 316 L ในส่วนที่สัมผัสกับสารละลาย 
 • แจ็กเก็ต (Double jacket) สำหรับน้ำร้อน ไกลคอล หรือสตีม เป็นตัวให้ความร้อนกับตัวทำละลาย
 • ฮีตเตอร์ไฟ้ฟ้าสำหรับต้มให้ความร้อนกับน้ำ หรือ Glycol ในแจ็คเก็ตด้านนอก สำหรับเครื่องขนาดเล็ก
 • อุปกรณ์ควบคุมสตีม Solenoid valve, steam valve, steam trap สำหรับเครื่องสกัดขนาดใหญ่ที่ใช้ไอน้ำ
 • หุ้มฉนวนใยหิน และหุ้มภายนอกด้วยสแตนเลส 304
 • ใบพัดกวนในถัง ขับด้วยมอเตอร์เกียร์รอบช้า
 • คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นสแตนเลส 316 L 2 ชุด
 • บ่อน้ำเย็น พร้อมปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน เป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ
 • ปั๊มสุญญากาศ แบบ Liquid ring เป็นตัวสร้างสุญญากาศ
 • Vacuum gage, vacuum control
 • ตู้คอนโทรล พร้อม Digital temperature controller, Pt-100 sensor, แมกเนติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ฯลฯ หรือควบคุมโดย PLC เป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Extractors

ถังต้มสกัด article
ถังสกัดด้วยแอลกอฮอลแบบมีรีฟลักซ์ article
ชุดเครื่องสกัดสมุนไพรพร้อมเครื่องระเหยแอลกอฮอล
Continuous Extractor article