ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 50 -150 L. article

Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 50 - 150 L.    Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 200 - 3,000 L.

    

เครื่องระเหยและเก็บกลับแอลกอฮอลแบบสุญญากาศ  

 

 (Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery)  

                เป็นเครื่องระเหยและเก็บกลับแอลกอฮอลแบบสุญญากาศ ที่ใช้ในการระเหยสารสกัดสมุนไพรที่สกัดด้วยเอทธานอล หรือตัวทำละลายอื่น เช่น น้ำ เมธานอล เฮกเซน ฯลฯ โดยอาศัยหลักการระเหยให้แอลกอฮอลเดือดภายใต้ความดันสุญญากาศที่ความดันต่ำกว่า -740 ถึง -760 มม.ปรอท ทำให้อุณหภูมิเอทธานอลระเหยได้ประมาณตั้งแต่  20 - 40 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าเครื่องจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้คุณภาพของสารสกัดยังคงอยู่ ไม่สูญสลายไปกับความร้อน และยังสามารถเก็บเอทธานอลกลับได้ เพื่อนำมาใช้สกัดใหม่ได้อีกหลายครั้ง โดยอาศัยการควบแน่นจากคอนเดนเซอร์ 2 ชุด ที่ใช้น้ำเย็นอุณหภูมิ 0 - 2 องศาเซลเซียสมาควบแน่น    

 • วัสดุสร้าง เป็นสแตนเลส 316 L ในส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ นอกนั้นเป็นสแตนเลส 304
 • ขนาดของถังระเหย มีตั้งแต่ 50 - 150 ลิตร
 • ใบพัดกวนด้านล่าง พร้อมแมคคานิคอลซีล และขับด้วยมอเตอร์เกียร์รอบช้า แบบกันระเบิด
 • ฮีตเตอร์ไฟฟ้า เป็นตัวให้ความร้อนกับของเหลวในแจ็คเก็ต เพื่อถ่ายให้กับผลิตภัณฑ์ในถังโดยไม่สัมผัสตรง
 • อัตราการระเหย เอทธานอลมีตั้งแต่ 20 - 50 ลิตร/ชั่วโมง
 • ความดันสุญญากาศ ที่สร้างได้ ประมาณ -740 ถึง -760 มม.ปรอท โดยใช้ 2 stages- Liquid ring pump เป็นตัวสร้างสุญญากาศ
 • อุณหภูมิในการระเหย เอทธานอล ประมาณ 20 - 40 องศาเซลเซียส
 • คอนเดนเซอร์ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ 2 ชุด โดยใช้น้ำเย็นอุณหภูมิ 0 -2 องศาเซลเซียส จากบ่อน้ำเย็น (Ice Bank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบแน่นเอทธานอล
 • สามารถเก็บกลับเอทธานอล (Recovery ) ได้ 80 - 90 % เพื่อนำมาใช้งานใหม่ได้อีกหลายครั้ง
 • เชื้อเพลิง ที่ใช้ได้แก่ ไฟฟ้า 
 • ตู้คอนโทรล พร้อม Digital temperature controller, Vacuum control, vacuum gage, แมกเนติกคอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
 • บ่อน้ำเย็น (Ice bank) สำหรับสะสมน้ำแข็ง สามารถทำอุณหภูมิน้ำเย็นได้ที่ 0- 2 องศาเซลเซียส พร้อมปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน เป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ
 • เหมาะกับการใช้ในการระเหยสารสกัดที่หมักด้วยด้วยแอลกอฮอลให้เข้มข้น และ/หรือก่อนเข้าสู่ขบวนการ Spray dry หรือกลั่นน้ำส้มควันไม้ กลีเซอรีน ฯลฯ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Vacuum Evaporators

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบกะ : Batch Vacuum Evaporator article
Rising & Falling Film Evaporators (multi-tubes) article
Falling film Evaporators ( chamber type) article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 200 - 15,000 L. article
Oil Evaporator & Refined
Vacuum Deaerator