ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Oil Evaporator & Refined

                                                        

    

 

     เครื่องระเหยน้ำมันพืชสุญญากาศ  

    (Oil Vacuum Evaporator & Refined)  

            เป็นเครื่องระเหยน้ำมันพืชแบบสุญญากาศ เหมาะสำหรับใช้ระเหยน้ำและกำจัดกลิ่นหืนออกจากน้ำมันพืชที่สกัดเย็น ด้วยสกรูเพรส (Screw press) หรือไฮดรอลิกเพรส (Hydraulic press) โดยอาศัยหลักการการระเหยน้ำภายใต้ความดันสุญญากาศ โดยใช้ใบกวนช้าๆ น้ำที่มีปนอยู่ในน้ำมันพืชจะระเหยออกไปจนหมด น้ำมันพืชที่เหลือจะไมีมีน้ำเจือปน และไม่มีกลิ่นเหม็นหืน มีลักษณะใสเป็นแวว ยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น เช่นน้ำมันทานตะวัน น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา น้ำมันรำ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันสะเดา ฯลฯ ซึ่งน้ำมันที่สกัดด้วยวิธีบีบเย็นส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์กว่าการสกัดด้วยเฮ็กเซน แต่มักจะประสบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นหืน ความชื้นสูง เก็บได้ไม่นาน มีลักษณะขุ่น ไม่มีความแววใส แต่เครื่องระเหยน้ำมันพืชสุญญากาศนี้ สามารถกำจัดสิ่งพวกนี้ออกไปได้ภายในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีอื่นอีก   

  • วัสดุสร้าง เป็นสแตนเลส 304 หรือ 316 L
  • ขนาดถังระเหย มีตั้งแต่ 100 - 10,000 ลิตร
  • แจ็คเก็ต (Double jacket) เป็นสแตนเลส 304 สำหรับ Hot oil ให้ความร้อนกับน้ำมันพืชภายในถังระเหย
  • หุ้มฉนวน ใยแก้ว และหุ้มตัวถังภายนอกด้วยสแตนเลส 304
  • อุณหภูมิในการระเหย สามารถปรับได้ ตั้งแต่  50 - 280 องศาเซลเซียส
  • ความดันสุญญากาศ สร้างได้ถึง -740 ถึง -760 mm.Hg.
  • คอนเดนเซอร์ (Shell & tubes condenser) แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นสแตนเลส 304
  • คูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน เป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ
  • ปั๊มสุญญากาศ แบบ Liquid ring เป็นตัวสร้างสุญญากาศ พร้อม Vacuum control, vacuum gage
  • ตู้คอนโทรล พร้อม Digital temperature control,เบรคเกอร์ แมกเนติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ฯลฯ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Vacuum Evaporators

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบกะ : Batch Vacuum Evaporator article
Rising & Falling Film Evaporators (multi-tubes) article
Falling film Evaporators ( chamber type) article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 50 -150 L. article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 200 - 15,000 L. article
Vacuum Deaerator