ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Vacuum Deaerator

                     Vacuum Deaerator                                   

                         

 

                          เครื่องระเหยไล่อากาศ  

                          (Vacuum Deaerator)                                  

           เป็นเครื่องระเหยไล่อากาศและกลิ่นแบบสุญญากาศ ใช้ในการไล่อากาศ กลิ่น หรือแก๊ส ออกจากน้ำผลไม้ ไวน์ นม อาหารเหลว ฯลฯ ภายใต้ความดันติดลบหรือความดันสุญญากาศ ในขบวนการพาสเจอไรส์ เสตอริไรส์ หรือ UHT. โดยของเหลวจะต้องได้รับการอุ่นให้ร้อน (preheated) มาก่อนเข้าถังระเหยสุญญากาศ (Vacuum chamber) เมื่อของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดของน้ำภายใต้สภาวะสุญญากาศไหลเข้ามาในถังระเหย น้ำจะเดือดทันที โดยกลิ่น หรือแก๊สที่ไม่ต้องการจะสามารถถูกกำจัดออกไปพร้อมๆกัน ทำให้ของเหลวเช่นนม อาหารเหลว ไวน์ หรือน้ำผลไม้ ฯลฯ มีกลิ่นหอมขึ้น   

  • วัสดุสร้าง เป็นสแตนเลส 304 หรือ 316 L
  • ขนาดถังระเหย สุญญากาศ (Vacuum chamber) มีตั้งแต่ 100 - 10,000 ลิตร
  • คอนเดนเซอร์ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นสแตนเลส 304
  • คูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน เป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ
  • ปั๊มสุญญากาศ แบบ 2 stages - Liquid ring เป็นตัวสร้างความดันสุญญากาศ
  • อุปกรณ์ควบคุม Vacuum gage, vacuum control, blow valve
  • ปั๊มหอยโข่ง สแตนเลส (Food grade) 2 ชุด ใช้ในการส่งอาหารเหลวเข้าถังระเหยสุญญากาศ (Vacuum chamber) และดูดออกจาก Vacuum chamber
  • ตู้คอนโทรล พร้อม Digital temperature control, เบรคเกอร์ แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ฯลฯ

                              ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Vacuum Evaporators

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบกะ : Batch Vacuum Evaporator article
Rising & Falling Film Evaporators (multi-tubes) article
Falling film Evaporators ( chamber type) article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 50 -150 L. article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 200 - 15,000 L. article
Oil Evaporator & Refined