ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Fermenters article

  Fermenter Tank 150 L.    Fermenter Tank 300 L.    Fermenter Tank 900 L.

    

       ถังหมักเชื้อ 

      (Fermenters) 

 

      ใช้ในการหมักเพาะเชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้อยีสต์ในอาหารเหลว โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวให้ความร้อนให้น้ำเดือดภายใต้ความดันสูงที่อุณหภูมิเสตอไรส์ 121 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เชื้ออื่นๆที่ไม่ต้องการตายหมด แล้วจึงลดอุณหภุมิลงอย่างรวดเร็วเพื่อทำการน็อคเชื้อ เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุดที่ต้องการแล้ว จึงทำการเติมเชื้อจุลินทรีย์หรือยีสต์ที่ต้องการลงไปหมักเลี้ยงเชื้อ โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิและสภาวะการเลี้ยงเชื้อได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำ โดยมีใบพัดกวนอย่างช้าๆ สม่ำเสมอ เพื่อให้อุณหภูมิเท่ากันตลอด

 

 • วัสดุในการสร้าง เป็นสแตนเลส 316 L ในส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ นอกนั้นเป็นสแตนเลส 304
 • ขนาดของถังหมัก มีตั้งแต่ 100 - 10,000 ลิตร
 • แจ็คเก็ต (Double jacket) สำหรับให้ความร้อนด้วยไอน้ำ เป็นแบบ Double jacket, Dimple jacket, หรือ Half coil
 • ความดันสูงสุด ที่สามารถใช้งานได้  5 kg./sq.cm.
 • อุณหภูมิฆ่าเชื้อสูงสุด 120 - 140 องศาเซลเซียส (ภายใต้ความดัน)
 • ใบพัดกวน ด้านบนถัง พร้อม mechanical seals, ขับด้วย gear motor ปรับรอบได้ด้วย Inverter
 • ชุดทำน้ำร้อน (Hot water circuit) พร้อมเพลททำน้ำร้อนและน้ำเย็น ปั๊มน้ำร้อนหมุนเวียน วาล์วไล่อากาศ Expansion tank, safety valve ฯลฯ
 • อุปกรณ์ชุดควบคุมไอน้ำ : Steam control valve, globe valves, steam trap, safety valve, pressure gage, thermometer สำหรับควบคุมอุณหภูมิการฆ่าเชื้อ (Sterilized)
 • Control valve สำหรับควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น หลังการฆ่าเชื้อ (Sterilized)
 • วาล์วเติมอากาศ วาล์วไล่อากาศ, Air filter, pressure gage, safety valve, sight glass, sampling valve, drain valve, ไฟส่องถัง ฯลฯ
 • Electric Boiler (หม้อไอน้ำไฟฟ้า) และบ่อน้ำเย็น (Ice bank) เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมสั่งพิเศษ
 • ตู้คอนโทรล พร้อม Digital temperature control, Pt-100, แมกเนติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ฯลฯ
 • ระบบควบคุม โดย PLC control หรือถ้าควบคุมโดยระบบ SCADA ต้องเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ
 • บ่อน้ำเย็น (Ice bank) สำหรับลดอุณหภูมิหลังจากทำการเสตอริไรส์ฆ่าเชื้อแล้ว เป็นอุปกรณ์เสริม สั่งพิเศษ 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Fermenters