ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Vacuum dryer

Vacuum dryer : เครื่องอบสุญญากาศ  Vacuum dryer 500 L.    

 

          Lab. Vacuum dryer 50 L.                   Vacuum dryer 500 L. UP

      

          VACUUM DRYER : เครื่องอบแบบสุญญากาศ

           เป็นเครื่องอบแบบทีละครั้ง (Batch) วัตถุดิบที่ต้องการจะอบจะวางบนถาดที่อยู่ในตู้อบที่เป็นทรงกระบอกนอน เนื่องจากรูปทรงกลมจะสามารถทนแรงดันสุญญากาศได้ดีกว่ารูปทรงอื่นที่ความหนาเท่ากัน โดยอุณหูมิที่ใช้ในการอบจะต่ำกว่าตู้อบแบบธรรมดา เพราะมีปั๊มสุญญากาศเป็นตัวสร้างให้ความดันติดลบ น้ำที่อยู่ในวัตถุดิบจะสามารถระเหยออกได้ตั้งแต่อุณหภูมิประมาณ 40 - 80 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับความดันสุญญากาศที่ใช้ โดยมีอุปกรณ์หลักดังนี้คือ

  • ตัวถังอบเป็นทรงกระบอกนอน วัสดุเป็นแสตนเลส 304 หรือ 316 L
  • ขนาดของถังอบ สามารถสร้างได้ตั้งแต่ปริมาตร 50 -10,000 ลิตร 
  • หุ้มฉนวนใยแก้วหนา 1"-2"
  • หุ้มภายนอกด้วยแสตนเลส 304
  • ถาดแสตนเลสวางเป็นชั้นๆภายในถังอบ
  • ตัวให้ความร้อนกับวัตถุดิบสามารถเลือกได้เป็น อินฟราเรด ฮีทเตอร์, ไมโครเวฟฮีทเตอร์, ฮีตเตอร์ไฟฟ้า, สตีม, Superheated steam, Hot oil, น้ำร้อน ฯลฯ
  • ปั๊มสุญญากาศ พร้อมเกจ์สุญญากาศ อุปกรณ์ควบคุม
  • คอนเดนเซอร์พร้อมระบบทำความเย็นสำหรับควบแน่น เป็นชุดคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • ตู้คอนโทรล พร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล ควบคุมด้วยระบบ PID, หรือควบคุมด้วยระบบ PLC + จอทัชสกรีน                


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด