ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Vacuum Distiller

เครื่องกลั่นสุญญากาศ : Vacuum distiller

 

       เครื่องกลั่นสุญญากาศ

    (Vacuum distiller)

        เป็นเครื่องกลั่นที่ใช้หลักการกลั่นภายใต้ความดันติดลบ หรือความดันสุญญากาศ ทำให้จุดเดือดของสารที่จะกลั่นลดลง เช่นน้ำ หรือน้ำมัน แอลกอฮอล ฯลฯ โดยใช้ปั๊มสุญญากาศเป็นตัวลดความดัน โดยมีคอนเดนเซอร์เป็นตัวควบแน่นสารที่ต้องการกลั่นให้ตกลงมาในถังเก็บใต้คอนเดนเซอร์แต่ละชุด สามารถกลั่นที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณสมบัติของสารไม่ให้สูญเสียด้วยความร้อน เช่นกลั่นน้ำที่อุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส   

 

 • วัสดุสร้าง เป็นแสตนเลส 304 หรือ 316 L
 • ขนาดของถังกลั่น มีตั้งแต่ 100 - 10,000 ลิตร
 • ถังกลั่น เป็นแบบดับเบิ้ลแจ็กเก็ตสำหรับให้ความร้อนด้วย ไอน้ำ น้ำร้อน glycol, hot oil ฯลฯ ภายนอกหุ้มฉนวนใยแก้ว และหุ้มด้วยแสตนเลส 304 อีกชั้นหนึ่ง
 • เชื้อเพลิง สามารถใช้ได้ทั้งแก๊ส ไฟฟ้า ไอน้ำ hot oil ฯลฯ 
 • คอนโทรลวาล์ว แบบการควบคุม PID 
 • ใบพัดกวนด้านบน เพื่อกวนให้สารที่จะกลั่นรับความร้อนจากแจ็กเก็ตได้ทั่วถึง
 • คอนเดนเซอร์ (Shell & tubes) สำหรับควบแน่นสารกลั่นให้ตกลงสู่ถังเก็บ มีตั้งแต่ 1-5 ชุด
 • ถังเก็บสารกลั่น ติดตั้งใต้คอนเดนเซอร์แต่ละชุด เพื่อเก็บสารกลั่นแต่ละอุณหภูมิ 
 • ปั๊มสุญญากาศ แบบ 2 stages- Liquid ring ขับด้วยมอเตอร์ 3 สาย, 380 V., 50 Hz.
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ สำหรับลดอุณหภูมิสารกลั่น พร้อมปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน
 • ตู้คอนโทรล พร้อมเครื่องควบคุุมแบบดิจิตอล สำรับควบคุมอุณหภูมิการกลั่น
 • ใช้ในการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องเก่า น้ำมันเตา ไบโอดีเซล เอทธานอล น้ำมันหอมระเหย น้ำกลั่น สารเคมี ฯลฯ          


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด