ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Reactor Tanks

 Reactor PLC Control    Reactor Tanks

 

 

                 ถังรีแอคเตอร์

           Reactor Tanks

       เป็นถังที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาทางเคมี โดยใช้ไอน้ำ น้ำร้อน หรือ Hot oil เป็นตัวให้ความร้อนภายในถัง โดยมีใบพัดกวนช้าๆตลอดเวลา เพื่อให้สารเคมีสัมผัสกับความร้อนที่ถ่ายเทจากผนังถัง ซึ่งเป็น Double jacket และทำให้มีอุณหภูมิเท่ากันหมด เหมาะสำหรับสารเคมี ปุ๋ยเคมี โยเกิตร์ ฯลฯ เป็นการทำปฏิกิริยาทีละครั้ง (Batch Reactors) สามารถให้ความร้อนแล้วลดอุณหภูมิลงได้ภายในถังเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้ Plate heat exchanger หรือ Tubes heat exchanger

  • วัสดุสร้าง เป็นสแตนเลส 304 หรือ 316 L
  • ขนาดของถัง Reactor มีตั้งแต่ 500 - 20,000 ลิตร
  • ถังเป็นแบบ Double jacket, Dimple jacket, หรือ Half coil jacket
  • หุ้มฉนวนใยแก้ว และหุ้มภายนอกด้วยสแตนเลส 304
  • ใบพัดกวนรอบช้า หรือเร็วแบบปรับรอบได้ สำหรับทำให้อุณหภูมิทั่วถึงตลอดถัง
  • ความดันในถัง Reactor สามารถทำได้ถึง 5 บาร์
  • อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 100 - 250 องศาเซลเซียส 
  • อุปกรณ์ควบคุมสตีม : Steam control valve (Prorotional control -PID), globe valves, steam trap, Pt-100 sensor สำหรับควบคุมอุณหภูมิ โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส
  • 3 ways Control valve, globe valves, สำหรับควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิหลังการสเตอริไรส์
  • ตู้คอนโทรล พร้อม Digital temperature controller (PID 4-20 mA.) และสามารถควบคุมโดยระบบ PLC หรือถ้าควบคุมโดยระบบ SCADA จะต้องเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษ 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด