ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่

       บริษัทฯได้ออกแบบและวิจัยสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมา เพื่อทดแทนการนำเข้าที่แพงกว่า และเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

 

Fluidized Spray dryer

 

เครื่องอบแห้งพ่นฝอยแบบ Fluidized Spray dryer