ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Stainless steel Tanks

ถังเก็บนม : Milk storage tanks       ถังฮาล์ฟคอล์ย: Half coil tanks       ถังดิมเปิ้ลแจ็คเก็ต : Dimple jacket tanks      ถังผสม: Mixing tanks      ถังต้ม : Boiling tank     ถังเก็บขนาดใหญ่ : Silo tank for glucose syrup     

 

            Stainless steel tanks

 

     บริษัทเป็นผู้ผลิตถังแสตนเลสสำหรับศูนย์รับน้ำนมดิบ โรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ นม UHT., โรงงานน้ำผลไม้, โรงงานแป้งมัน และโรงงานอาหารต่างๆ ฯลฯ โดยมีหลายแบบตั้งแต่ :-

  • ถังแสตนเลสชั้นเดียวแบบมีใบพัดกวน หรือไม่มีใบพัดกวน
  • ถังหุ้มฉนวนฉีดโฟมพียูเพื่อเก็บนมเย็น หรือหุ้มใยแก้วสำหรับถังร้อน และหุ้มภายนอกด้วยแสตนเลส พร้อมชุดใบพัดกวน
  • ถังดับเบิ้ลแจ็คเก็ตแบบ dimple jacket สำหรับให้น้ำร้อน หรือน้ำเย็นไหลผ่านหมุนเวียนเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวในถัง พร้อมชุดใบพัดกวน ทนแรงดันได้ 3 bar (hydrostatic test at 4.5 bar)
  • ถังฮาล์ฟคอล์ย (half-coil jacket) สำหรับให้ไอน้ำไหลผ่านหมุนเวียนเพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวในถัง พร้อมชุดใบพัดกวน สามารถทนแรงดันได้ 3 -5 bar
  • ใบพัดกวนรอบช้า หรือรอบเร็ว มีมอเตอร์เกียร์พร้อมอินเวอร์เตอร์ปรับรอบ เพื่อให้ของเหลวในถังมีอุณหภูมิสม่ำเสมอ
  • วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำร้อน น้ำเย็น หรือสตีม Control valve, steam trap, globe valve, ball valve, Pt-100 sensor


หน้า 1/1
1
[Go to top]