ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Road Tanks

Road Tanks

   

    ถังรถนม

  (Road tanks) 

    ใช้ในการขนส่งน้ำนมดิบจากศูนย์รับนมดิบไปยังโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ หรือ U.H.T. โดยสามารถรักษาอุณหภูมินมไว้เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้

 

  • วัสดุสร้าง เป็นสแตนเลส 304
  • ภายในกั้นแบ่งเป็น 2- 4 ช่อง แล้วแต่ขนาดของถัง โดยกั้นเป็นอิสระจากกัน มีฉนวนกั้นกลาง
  • ฉีดโฟมเหลือง (P.U.) หนา 4 - 5"
  • หุ้มภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส 304
  • ขนาดของถังมีตั้งแต่ 8 -24 ตัน ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ
  • สามารถรักษาอุณหภูมินมไม่ให้เปลี่ยนเกินวันละ 1 - 2 องศาเซลเซียส

 หน้า 1/1
1
[Go to top]