ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
โรงงานรับจ้างผลิตสารสกัดสเปรย์ดราย

โรงงานรับจ้างสกัดสมุนไพร ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย                

          

          บริษัทฯ ได้จัดตั้งโรงงานและสร้างเครื่องจักรฯ (R&D Pilot Extraction, Evaporation, & Spray drying plant) เพื่อใช้ในการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ของลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องจักร นอกจากนี้ยังใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ ที่ผลิตจากบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการสกัดสารสมุนไพร อาหารเสริม ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่ผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรของเราสามารถแปรรูปวัตถุดิบ อาหาร นม อาหารเสริม และสมุนไพรของไทยได้ดีกว่าเครื่องจากต่างประเทศ โดยทีมวิศวกรแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชกร แพทย์แผนไทย ฯลฯ  

         ปัจจุบันทางโรงงานได้รับจ้างสกัดและสเปรย์ดรายอาหาร อาหารเสริม และสมุนไพรของไทย 500 กว่าชนิดแล้ว ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่โรงงาน   

         นอกจากนี้ยังรับจ้างสกัดสาร ระเหยให้เข้มข้น และสเปรย์ดราย และอบแห้งแบบต่างๆ โดยแปรรูป จากสมุนไพร ยา อาหารเสริม อาหารเข้มข้น สมุนไพรเข้มข้น อาหารผง ผงสกัดสมุนไพร ฯลฯ ให้กับลูกค้ากลุ่ม SME ที่ยังไม่สามารถซื้อเครืองจักร หรือยังไม่พร้อมที่จะมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง 
 

         อุปกรณ์เครื่องจักรฯ ที่มีอยู่ในโรงงาน ได้แก่ :-

                                  ฯลฯ    

           ในขณะเดียวกันบริษัทฯกำลังออกแบบ วิจัย และสร้างเครื่องจักรเพิ่มเติมขึ้นภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า เช่น Spray freezed dryer, Aroma recovery ฯลฯหน้า 1/1
1
[Go to top]