ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Bio-diesel Reactor

Bio-Diesel Reactors  

   

เครื่องผลิตไบโอดีเซล 

 

 Bio-Diesel Reactor 

 

   สามารถผลิตไบโอดีเซลแบบชุมชน หรือระดับอุตสาหกรรม จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว น้ำมันปาล์ม น้ำมันสบู่ดำ น้ำมันพืชบริสุทธิ์ หรือน้ำมันจากสัตว์ ฯลฯ 

  • วัสดุในการสร้าง เป็นสแตนเลส 304 หรือ 316 L
  • ถังปฏิกรณ์ (Reactor) ขนาด 150 ลิตร พร้อมฮีตเตอร์ไฟฟ้า ใบพัดกวนรอบเร็ว กระจกมองระดับ
  • ถังเติมคะตะลิทซ์ (Methoxide alcohol) ขนาด 30 ลิตร สำหรับผสมเมทานอล และโปตัสเซียมไฮดรอกซ์ไซด์ พร้อมใบพัดกวนรอบช้า กระจกมองระดับ
  • ถังล้างและระเหยน้ำ (Washing & Evaporation Tank) ขนาด 200 ลิตร พร้อมฮีตเตอร์ไฟฟ้า ใบพัดกวนรอบช้า กระจกมองระดับ สามารถกำจัดน้ำออกได้ 100 % ด้วยระบบระเหยน้ำสุญญากาศ
  • ปั๊มสุญญากาศ 2- stages Liquid ring, vacuum gauge,
  • คอนเดนเซอร์แบบ Shell & tubes เป็นสแตนเลส 304 แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • คูลลิ่งทาวเวอร์ พร้อมปั๊มน้ำหมุนเวียน สำหรับระบายความร้อนคอนเดนเซอร์
  • ตู้คอนโทรล พร้อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล พร้อมเซนเซอร์อุณหภูมิ แมกเนติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์
  • นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบสร้างให้มีกำลังการผลิตถึง 150,000 ลิตร/วัน


หน้า 1/1
1
[Go to top]