ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Vacuum Evaporators

Batch Evaporators    Rising & Falling film evaporator     Falling film Evaporator (Chamber)   Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery   Oil Evaporator & Refined   Vacuum Deaerator

    

   

   เครื่องระเหยสุญญากาศ        

    (Vacuum Evaporators)     

       บริษัทฯ มีความชำนาญในการออกแบบติดตั้งและสร้างเครื่องระเหยสุญญากาศ (Vacuum Evaporators) ที่ใช้อุณหภูมิในการระเหยน้ำ แอลกอฮอล เฮ็กเซน ฯลฯ โดยใช้อุณหภูมิในการระเหยน้ำตั้งแต่ 45 - 85 องศาเซลเซียส และระเหยแอลกอฮอลที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเวียส โดยใช้ปั๊มสุญญากาศ (2 stages -Liquid ring Vacuum pump) เป็นตัวช่วยสร้างให้เกิดความดันสุญญากาศขึ้นในระบบ ซึ่งประหยัดกว่าแบบที่ใช Steam jet (เพราะต้องใช้หม้อกำเหนิดไอน้ำความดันสูงเกือบ 20 บาร์) และยังมีผลดีคือนอกจากจะลดจุดเดือดของน้ำหรือของเหลวอื่นๆให้ต่ำลง ยังทำให้อัตราการระเหยของของเหลวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สูญเสียกลิ่นหรือสารสำคัญในสารสกัด ยิ่งถ้าเราสามารถสร้างให้ความดันติดลบมากเท่าไร (เป็นสุญญากาศมาก) ก็จะยิ่งลดจุดเดือดของของเหลวที่ต้องการะเหยลงมากเท่านั้น    

  

      ด้วยประสบการณ์ผ่านงานตั้งแต่ปีพศ. 2532   

  • Project Engineer บริษัท Nestle (Thailand) Ltd. : ติดตั้งเครื่องระเหยน้ำสุญญากาศแบบฟิล์มไหลลง: Falling film Evaporator ขนาด 10,000 ลิตร/ชั่วโมง สำหรับระเหยนมดิบจากความเข้มข้น (totol solid) 13% เป็น 50% เพื่อเข้าเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย : Spray dryer ให้เป็นเป็นนมผง
  • Project Engineer บริษัท Nestle (Thailand) Ltd. : โรงงานนมข้นหวานตราหมี ที่ใช้เครื่องระเหยน้ำให้นมเข้มข้นแบบ Falling film Evaporator 
  • Project engineer บริษัท Alfa-Laval (Thailand) Ltd. : ติดตั้งเครื่องระเหยน้ำสุญญากาศแบบเพลท: Plate vacuum evaporator ขนาด 10,000 ลิตร/ชั่วโมง ของบริษัทมาลีสามพราน จำกัด เพื่อทำน้ำผลไม้เข้มข้นส่งออก ฯลฯ   

   

      จากประสบการณ์ดังกล่าว จึงได้พัฒนาออกแบบสร้างเครื่องระเหยน้ำแบบสุญญากาศ (Vacuum Evaporator) หลายๆแบบ รวมทั้งเครื่องระเหยแอลกอฮอลและเฮกเซนแบบสุญญากาศ (Alcohol vacuum evaporator) ขึ้นเองในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง โดยทำการทดสอบการใช้งานจริงในโรงงานรับจ้างสกัดสมุนไพรของเราเองจนเป็นที่แน่ใจ จึงได้สร้างขาย  

   

      เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ : Vacuum evaporators ที่พัฒนาออกแบบสร้างขาย มีหลายแบบ ได้แก่ :-  

  • เครื่องระเหยสุญญากาศแบบกะเดียว : Batch vacuum evaporators หรือ Pan vacuum evaporators
  • เครื่องระเหยสุญญากาศแบบฟิล์มไหลลงในท่อเล็กๆ หลายท่อ: Falling film evaporators (multitubes)
  • เครื่องระเหยสุญญากาศแบบฟิล์มไหลลงในถังแบบมีแจคเก็ต : Falling film evaporator (big chamber)
  • เครื่องระเหยสุญญากาศแบบฟิล์มไหลขึ้นในท่อเล็กๆ : Rising film evaporators (multitubes)
  • เครื่องระเหยแอลกอฮอลออกจากสารสกัดและเก็บกลับแบบสุญญากาศ : Alcohol evaporator & recovery สามารถระเหยแอลกอฮอลที่่อุณหภูมิ 20 - 35 องศาเซลเซียส ซึ่งจะยังรักษาคุณค่าของสารสกัดไม่ให้สูญเสียไปกับความร้อน
  • เครื่องระเหยน้ำมันพืชและรีไฟน์แบบสุญญากาศ: Oil vacuum evaporator & refined โดยใช้อุณหภูมิในการระเหยตั้งแต่ 50 - 280 องศาเซลเซียส
  • เครื่องระเหยไล่อากาศแบบสุญญากาศ: Vacuum Deaerator ในนม น้ำผลไม้ สมุนไพร กะทิ ฯลฯ

        เครื่องระเหยสุญญากาศเหล่านี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร นม นมข้น กาแฟ ชา น้ำผลไม้เข้มข้น ยา สารสกัด สมุนไพร อาหารเสริม เอทธานอล คอลลาเจน เจลาติน ฯลฯ เครื่องระเหยสุญญากาศแบบกะ : Batch Vacuum Evaporatorarticle
Rising & Falling Film Evaporators (multi-tubes)article

 

 

Falling film Evaporators ( chamber type)article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 50 -150 L.article
Alcohol Vacuum Evaporator & Recovery 200 - 15,000 L.article
Oil Evaporator & RefinedOil Evaporator & Refined
Vacuum Deaerator
หน้า 1/1
1
[Go to top]