ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot

dot
Extractors

Extract tanks      Alcohol Extractor with Reflux    Vacuum Extractor tank      ชุดถังสกัดพร้อมเครือ่งระเหยแอลกอฮอล: Extractor with Alcohol vacuum evaporator set    Screw Extractors

            

       บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบสร้างเครื่องสกัดสำหรับ สมุนไพร อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ ยา เครื่องดื่ม สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ มาเป็นเวลาหลายปี   

       การสกัดสารสำคัญออกจากสมุนไพร อาหารเสริม ฯลฯ สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรว่าจะต้องใช้วิธีใดจึงจะได้สารสกัดออกมามากที่สุด ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่มีดังนี้คือ

 

  • การต้มสกัดด้วยน้ำแบบใช้อุณหภูมิต่ำ ความดันปกติ 
  • การสกัดด้วยน้ำแบบสุญญากาศ ความดันต่ำ และอุณหภูมิในการสกัดต่ำ เพราะมีการใช้ปั๊มแวคคั่มมาช่วยสร้างความดันติดลบ (สุญญากาศ) 
  • การต้มสกัดด้วยน้ำแบบความดันสูง อุณหภูมิสูง อาจสูงถึง 150 องศาเซลเซียส และความดันในถังสกัดอาจสูงถึง 5 บาร์ 
  • การสกัดด้วยแอลกอฮอลแบบความดันปกติ อุณหภูมิปกติ หรืออุณหภูมิห้อง 
  • การสกัดด้วยแอลกอฮอลโดยใช้ความดันต่ำแบบสุญญากาศ อุณหภูมิต่ำ 
  • เหมาะสำหรับโรงงานสกัดสารสมุนไพร อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ


ถังต้มสกัดarticle
ถังสกัดด้วยแอลกอฮอลแบบมีรีฟลักซ์article
เครื่องสกัดสุญญากาศarticle
ชุดเครื่องสกัดสมุนไพรพร้อมเครื่องระเหยแอลกอฮอล
Contineous ExtractorContinuous Extractorarticle
เครื่องสกัดแบบอุลตร้าโซนิก
หน้า 1/1
1
[Go to top]